Sobre Carlos Vila

El meu interès pels processos interns de desenvolupament personal, les seves possibilitats, interaccions i sinergies, són presents en mi des de sempre.

Després de cursar la diplomatura en Educació Social a la Universitat de Lleida, al llarg de 10 anys treballo com a Educador Social en diversos àmbits socials (persones grans, discapacitats psíquics i mentals, toxicomanies i altres), però especialment amb nens i adolescents, on vaig descobrint que a l’educació és necessària la coherència personal, la sinceritat, l’honestedat, la valentia per afrontar nous reptes cada dia i la passió de viure el moment present.

Holos arriba a la meva vida de forma sincrònica, oferint-me l’oportunitat de comprovar la meva passió i missió de vida, duent a terme un projecte que facilita eines de creixement, regulació i integració emocional, pràctiques per a la vida quotidiana de nens i joves adolescents.

Des de l´Espai d´Educació Emocional Integrativa, abordem un aprenentatge vivencial de l´educació emocional amb un enfocament holístic; incidint tant en una dimensió física, psíquica, emocional, corporal com transcendent.

L’aprenentatge viscut des del 2014 ha estat i és, immens i enormement enriquidor tant des d’un punt de vista professional com personal.

Actualment treballo com a Orientador Educatiu a una escola d’Educació Especial.