La bona alimentació en l’etapa infantil és la clau per a l’adquisició d’hàbits saludables.

Segons l’OMS, la prevalença d’obesitat infantil i juvenil a Espanya és de les més altes a Europa, el sobrepès i l’obesitat en la infantesa s’associa amb major probabilitat de ser adults obesos i amb major risc de sofrir diabetis mellitus tipus 2, malalties cardiovasculars i alguns tipus de càncer.
 
Fer un canvi d’hàbits en la població infantil, tenint en compte els seus gustos i readaptar la seva alimentació de manera divertida és essencial per a una correcta salut, present i futura. A més s’aconsegueix:
 
  • Un desenvolupament i creixement adequats
  • Bon descans nocturn
  • Millor humor
  • Increment del rendiment intel·lectual i esportiu

A càrrec de

Mireia Carmona

Llicenciada en Biotecnologia i Bioquímica . Màster en Psiconeuroimmunoendocrinologia i Tècnica Superior en Dietètica.