La PNIE o Psiconeuroinmunoendocrinolologia aglutina la psicologia, la neurologia, la immunologia i l’endocrinologia. L’opció de treballar des d’una perspectiva interdisciplinària ens permet un millor abordatge i resposta a múltiples patologies actuals.

Dirigit a

A persones de totes les edats i etapes de la vida.
 
És necessària una bona comunicació i interrelació entre els diferents sistemes de l’organisme, ja que funcionen com una unitat harmònica.
 
L’alteració en una de les vies de comunicació entre sistemes produeix un desequilibri que es manifestés amb alguna simptomatologia determinada i fins i tot si el desequilibri perdura pot originar una malaltia.
 
Fem un estudi de la història de vida de la persona sol·licitant si és necessari, anàlisi de sang, femta i orina per a detectar, excessos, mancances o desequilibris.

Beneficis

  • Millora de problemes digestius i equilibri de la flora intestinal.
  • Millora del sistema nerviós i equilibri emocional
  • Millora del to vital i energia de l’organisme
  • Millora de la resposta immunològica i equilibri hormonal
  • Disminució de la càrrega tòxica de l’organisme.
  • Reequilibri dels dèficits nutricionals.