Psicoteràpia és el procés de fer créixer una cosa nova (Rotllo Maig) La sessió terapèutica constitueix una situació creadora fruit d’una trobada profunda intrapersonal i interpersonal amb l’ajuda d’una bona relació terapèutica i d’uns procediments adequats.

Dirigit a

En la relació de parella pot haver-hi crisi o mals moments. Quan sorgeixen aquests i no s’aconsegueix solucionar-los, arriba un moment en què es pot deteriorar la relació. Quan això es dona, és el moment de plantejar-se que un professional pugui ajudar.
 
Dificultats en la comunicació, desacords, discussions inútils i destructives que no arriben a cap solució, problemes sexuals, afectius, falta d’acceptació de les peculiaritats de l’altre, insatisfacció, gelosia, infidelitats, conflictes en l’educació dels fills, la gestió de les dificultats econòmiques

….

Beneficis

Enfortir l’autoconeixement de cada membre de la parella, millorar la comunicació, els acords i els vincles afectius entre els membres de la parella. Facilitar l’avanç harmònic cap a objectius compartits. Tornar gaudir de la relació de parella.
 
La teràpia convida que cadascun modifiqui les seves comprensions i comportaments.
 
El seguiment i suport d’aquests canvis, es realitza en sessions individuals i posteriorment en sessions conjuntes, on es comparteixen i assenten els progressos en la relació.

A càrrec de

JORDI MAURI


Psicòleg clínic

MONTSE MORENO


Psicòloga sanitària

CRISTINA ESTEVE


Psicòloga sanitària

ROSA CARRILLO


Psicòloga sanitària