L’ofici de viure. Què és la cinesiologia ?

Què és la cinesiologia / kinesiologia ?

Catalunya Ràdio – «L’ofici de viure»

Fins a quin punt la cinesiologia pot ser una eina vàlida per contribuir al nostre benestar? La cinesiologia és una disciplina que ens permet conèixer els desequilibris (estrès) del nostre organisme a través del test neuromuscular, un test que facilita desxifrar els senyals que ens dona el nostre organisme per establir-hi un diàleg. A «L’ofici de viure» parlem de cinesiologia amb la doctora Rosa Figueres i amb el psicòleg clínic Jordi Mauri, formats en cinesiologia i directors d’Holos, Salut Íntegra, i el cinesiòleg Rubén Álvarez, terapeuta i creador de la cinesiologia unificada. A més, per començar escoltarem la reflexió de la periodista Esther Plana, formada en cinesiologia, i acabarem el programa amb l’espai de creixement personal de Sergi Torres.

qUIERO ESCUCHAR LA ENtREVISTA