Conferència-presentació taller ENNEAGRAMA amb Mireia Darder