Em vull inscriure a la conferència GRATUÏTA sobre Enneagrama

7 de febrer 2022 – de 19:30 a 20:30h

A càrrec de Rosa Figueras (metgessa) i Jordi Mauri (psicòleg)
    MÉS INFORMACIÓ