AVIS LEGAL: POLÍTICA DE PRIVACitAt

L’informem que les seves dades personals són tractades de conformitat amb el que s’estableix en el REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal. El Responsable del tractament de les seves dades és Salut Holos, S.L amb CIF B43933225 i domicili social situat en Carrer Assemblea de Catalunya 6-baix de Tarragona província de Tarragona C.P.:43002, amb la finalitat de COMERÇ ELECTRÒNIC, GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA, ALTRES FINALITATS.

Les seves dades podran ser objecte de tractament per tercers (seran encarregats del tractament destinataris de les seves dades amb una finalitat contractual lícita, per exemple la nostra empresa de manteniment informàtic) exigint el mateix nivell de drets, obligacions i responsabilitats establertes.

Les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari. Seran esborrades quan hagi transcorregut un temps sense fer ús d’aquests. Vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació en les dades.

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada a dalt o al correu electrònic administracio@salutholos.com. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.